Praktijknummer: 0118-627664Receptenlijn: 0118-637625Spoednummer: 0118-624074

Contact

Telefoon
0118-627664

Machtigen
Indien u iemand wilt machtigen om uitslagen of gegevens voor u op te vragen bij de praktijk, kunt u dat doen middels dit formulier. Vul het formulier in en stuur het ondertekend retour naar hpr@ezorg.nl.

E-consult

Voor niet-spoedeisende vragen kunt u een e-consult aanvragen, vul onderstaand contact-formulier in of stuur een email naar hpr@ezorg.nl. Vermeld hierin in ieder geval uw volledige naam en geboortedatum. LET OP: een reactie op een e-consult kan 7 dagen duren! Voor zaken die geen 7 dagen kunnen wachten, dient u telefonisch contact op te nemen met de praktijk.

Als u wordt gevraagd foto's te sturen van bijvoorbeeld een plekje op uw huid, dan kunnen de foto's alleen als bijlage per mail worden verstuurd naar hpr@ezorg.nl. Wij vragen u daarbij te letten op het volgende:

1.       Scherpe foto van de afwijking met voldoende licht.

2.       Overzichtsfoto erbij (bijvoorbeeld het hele been als het daar zit) zodat goed te zien is hoe groot het plekje is.

3.       Indien mogelijk iets naast het plekje leggen (liniaal bijvoorbeeld) om de grootte goed te kunnen weergeven.

4.       Beschrijf waar het zit, links of rechts.

5.       Duidelijke klachten beschrijving: jeuk/pijn/bloedend, duur van klachten.


Adres Roozenburglaan 20
4337 JH Middelburg
hpr@ezorg.nl
Contact
Telefoon:0118-627664
Receptenlijn:0118-637625
Spoednummer:0118-624074
Huisartsen Mw. K. Adams
Dhr. A. Manschot
Mw. R. Huibregtse
Dhr. P. van Diggele