Praktijknummer: 0118-627664Receptenlijn: 0118-637625Spoednummer: 0118-624074

Herhaalrecepten


Herhaalrecepten kunt u aanvragen:
1. Telefonisch via de receptenlijn 0118-637625.
2. Online, via onderstaand receptenformulier.
3. Via ons Online Patientenportaal, klik hier om u hiervoor aan te melden. 

De medicijnen die u voor 12:00 uur herhaalt, kunt u 2 werkdagen later ophalen bij uw apotheek. De medicijnen die u na 12:00 uur herhaalt, kunt u 3 dagen later ophalen bij uw apotheek.

Persoonsgegevens

Medicijngegevens

x

Het is belangrijk dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:
  • naam huisarts
  • naam
  • geboortedatum
  • telefoonnummer waar u bereikbaar bent
  • apotheek
  • wel of niet thuisbezorgen
  • geneesmiddel
  • dosering

In principe worden alle recepten, na ondertekening door de arts, doorgegeven aan uw apotheek. 
Zo nodig wordt uw medicatie thuisbezorgd.

Bij langdurig gebruik van geneesmiddelen is het verstandig regelmatig op controle te komen. De assistente kan u vragen eerst een afspraak te maken, alvorens een herhaalrecept wordt uitgeschreven.
Adres Roozenburglaan 20
4337 JH Middelburg
hpr@ezorg.nl
Contact
Telefoon:0118-627664
Receptenlijn:0118-637625
Spoednummer:0118-624074
Huisartsen Mw. K. Adams
Dhr. A. Manschot
Mw. R. Huibregtse
Dhr. P. van Diggele