Praktijknummer: 0118-627664Receptenlijn: 0118-637625Spoednummer: 0118-624074

Waarnemend huisarts


Dhr. B. de Bruin - Waarnemend Huisarts
Werkzaam op woensdag

Mw. M. Hoogerhuis - Waarnemend huisarts
Werkt op vrijdag

Dhr. R. Zuur - Waarnemend huisarts
Werkt op vrijdag
Adres Roozenburglaan 20
4337 JH Middelburg
hpr@ezorg.nl
Contact
Telefoon:0118-627664
Receptenlijn:0118-637625
Spoednummer:0118-624074
Huisartsen Mw. K. Adams
Dhr. A. Manschot
Mw. R. Huibregtse
Dhr. P. van Diggele